Ser vi slutet på fragmentiseringen?

"Gå och skaffa dig en otrogen hustru och barn till en otrogen hustru, för landet har varit otroget och övergett Herren." (Hos 1:2b)

Det är uppmaningen till profeten Hosea som genom detta får visa på Israels synd. Israel var trolöst på många plan. Man dyrkade vid sidan av Herren också Baal som var en fruktsamhetsgud som dessutom konkret ärades med tempelprostitution. Därtill hade kungen en politik där den Gud som skulle vara Israels enda fick sällskap i kungens försök till alliansskapande med grannfolken.

Vi lever i det moderna samhället fragmenterat och hämtar vår känslomässiga tillfredsställelse än här, än där. Vi lär under en vecka träffa fler olika personer än folk i äldre tider gjorde på ett liv. Den äktenskapliga närheten som var Guds gåva eftersom "det är inte gott för mannen att vara ensam" får aldrig en riktig chans att växa fram och många väljer i förlängningen singellivet. I en samhällsstruktur med flest ensamhushåll i världen blir de som nu uppmanas att stanna hemma i karantän inte en självförsörjande grupp människor som klarar sig bra tillsammans utan förtvivlat ensamma åldringar och singlar som inte får sina grundläggande behov av närhet och gemenskap tillgodosedda. 

Samtidigt har Kyrkan också blivit fragmenterad. Församlingen var en väl avgränsad grupp runt en kyrkoherde som hade ansvar för dem och deras väl och ve i livets alla skiften. Vid sjukdom tog han sockentyget och kom, vid svält fanns tiondebodar som kunde öppnas. Denna struktur har slagits sönder, å ena sidan genom stordrift och centralisering i pastoraten, å andra sidan genom de kristnas sökande efter den bästa andliga näringen på ett smörgåsbord än här, än där, istället för att hålla sig till en herde och en församling och göra sina behov kända där, samtidigt som kärleken mellan bröder får chans att växa i lugn och ro. Naturligtvis finns det omvärldsfaktorer som gjort denna utveckling möjlig, framför allt de bättre kommunikationerna och urbaniseringen som gör det möjligt att välja och vraka, men den fantastiska materiella rikedomen växte till priset av en fattigdom på närhet och mening.

Nu när Covid-19 sprider sig tas mycket av detta goda som Herren gav, både det materiella välståndet och friheten att kunna resa överallt, ifrån oss. Vårt samhälle och vår kyrka behöver ta tillfället i akt att utvärdera vad som var en hållbar utveckling och vad som ledde in i en återvändsgränd. 

Jesus sade vidare: "Om två av er kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himmelen. För där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. " (Matt 18:19-20)

Nu när pandemin är här är det trösterikt. Det är inte gott att vara ensam, kanske blir det en gemensam erfarenhet som får de många ensamhushållen att bli färre. Samtidigt får kyrkan hjälp att komma ihåg att Jesus inte är mer närvarande på gudstjänster i stort format. För att övervinna Covid-19 krävs vishet. I Predikaren står: "Och jag såg något mer som var förgängligt under solen: En som är ensam och ingen har vid sin sida, varken son eller bror. (...) Bättre två än en, för de får god lön för sin möda. (...) Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. (Pred 4:7-8a, 9, 12)

Covid-19-pandemin utmanar ytligheten i alla våra relationer. Såtillvida kan det ur denna pandemi som ur allt annat svårt i livet komma något gott. Vi får tillfälle att rannsaka oss: Vad är egentligen hållbart i hur vi lever våra liv? Det onda som drabbar oss beror på att Guds goda skapelse har blivit förstörd av synd och ondska. Men allt gott som kan komma ut av också en pandemi, ja också självrannsakan och omvändelse, är Guds goda verk, han som ständigt uppehåller sin skapelse och sätter en gräns för det onda både i och utanför oss. 

 


Ett kort inlägg med lång läsning

Gott Nytt År kära bloggläsare! Jag kan omöjligt redogöra för allt som hänt sedan jag gick in i bloggtystnad för ganska precis år sedan, men det går numera att läsa vad jag skriver regelbundet i SPT respektive Kyrka och Folk. Dessutom finns min masteruppsats i Diakoni numera publicerad på nätet i Norge. Titeln är "Ett kvinnligt ämbete i Missionsprovinsen? Diakonatsförståelse inom Bibel- och bekännelsetrogen lutherdom i Sverige", en titel som säger något om vad jag ägnat min tankemöda åt sedan jag sist bloggade. Läs gärna den!
 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2452674

Bakläxa från Torbjörn

Torbjörn Lindahl kommenterade att han efter fyra månader friats och att jag borde skriva något. Visst har han rätt. Jag har personligen för längesedan kontaktat honom efter beslutet och uttryckt lättnad och glädje. Men den tid som förflutit mellan dessa blogginlägg har varit den mest omvälvande någonsin i mitt andliga liv. Jag vet helt enkelt inte om och i så fall hur jag ska fortsätta blogga. Det finns somligt man hellre berättar i förtroende mellan fyra ögon. Jag vet inte vilka som läser denna blogg lika lite som Torbjörn Lindahl visste vilka som läste hans. Men hans kallelse är att förkunna Ordet. Min tycks efter höstens händelser vara att ta emot Ordet som ett svagt och bräckligt kärl och jag är inte van att vara svag. Jag behöver likt Maria få begrunda det som hänt. Att lämna ifrån sig något nu innebär att kärlet måste krossas. Kanske kan det såsmåningom också för mig komma en stund då det precis som för Maria i julnatten istället blir omöjligt att hålla skatten kvar: "Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda"

 
God fortsättning på jultiden och Gott Nytt År!

Lex Torbjörn

Den bloggande prästen Torbjörn Lindahl har hamnat i blåsväder. Vädret är dåligt denna sommar, men att det skulle gå så långt som till fyra domkapitelsanmälningar av min bloggranne och vän i Frimodig kyrka, det var nästan värre än att mycket är oslagit och inget är inkört. Får Torbjörn på pälsen för sitt inlägg om fobiskhet, då börjar det vara dags att bli rädd på allvar.
 
Eller inte. Varför vara rädd för dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra något mer? Jesus är tydlig på flera ställen: Var inte rädda! Tänk om det fick bli ett Lex Torbjörn. Torbjörn ifrågasatte att man benämns -fob p g a vissa åsikter. Men även om vi kanske egentligen inte är -fober så är vi ofta rädda, stick i stäv med Jesu ord. Räddast är vi kanske för att sticka ut och stå ensamma i stormen. Och ändå vet vi att Jesus är med oss där och är Herre också över den. Låt oss därför ta fasta på det Torbjörn ville få fram: Nämligen att ordet -fob används slarvigt. Jag skulle vilja mynta ett nytt begrepp: Jag är "antifob". Som antifob är jag inte bara orädd, jag är också principiellt emot rädsla. Rädslan förminskar oss som människor och är ett av djävulens viktigaste verktyg. Lex Torbjörn kan vi alla som kristna kliva ut ur garderoben, som antifober, säga vad vi tycker och orädda gå lejonen tillmötes på dagens arenor.

Under regnbågen

Sommaren är här och med den regnbågen både på himmelen och på flaggor och facebookstatusar runt vårt avlånga land. Det är dags att vara stolt över sådant som förut ansågs vara emot Guds vilja, sluta sig samman och under regnbågens tecken tillsammans glädjas åt att ingen hindrar denna stolthet.
 
Nu kan det emellertid vara på sin plats att påminna om att regnbågen är en mycket gammal symbol, utvald av Gud själv till tecken på hans förbund med Noa och löftet att aldrig mer utplåna nästan hela mänskligheten med en översvämning, likt den som kallas syndafloden. Varför kallades den så? Jo i 1 mosebok berättas att människornas många synder hade gjort att Gud ångrade att han skapat dem. Ändå gav han möjlighet till omvändelse och räddning genom Noa och arken som Noa hade byggt i lydnad emot de ord som Gud hade talat till honom. Men det hjälpte inte stort, eftersom de allra flesta människorna inte lyssnade på Noa och hans budskap från Gud, utan ville stanna kvar utanför. De ville inte svälja stoltheten och Gud tvingade dem inte att göra det heller. Därför gick de alla under i vattenmassorna.
 
När Noa väl kommit ut ur arken slöt Gud det förbund med honom som kom att omfatta alla människor, inte bara Israels folk, och som brukar kallas "det noakitiska förbundet". Tecknet för detta förbund är regnbågen. I och med att Gud lovade att inte sända någon ny syndaflod lever vi alla i en nådatid alltsedan dess. Gud upprätthåller sin skapelse enligt sitt löfte, till tidens slut. Trots en kall vår kommer sommaren till sist, sådd och skörd följer på varandra och livet nyskapas och upprätthålls våra böner och goda gärningar förutan. Ändå händer det att Guds godhet och/eller allmakt ifrågasätts i en värld präglad av terrordåd, girighet, miljöförstöring, familjeupplösning, krigshot och konflikter. Då bör vi påminna oss regnbågen.
 
 
Det är kanske en välgärning att människor intar det offentliga rummet under regnbågsfanor och med människans ursynd "Pride", som rubrik. Budskapet står fram med all önskvärd tydlighet om vi bara sväljer vår egen stolthet och lyssnar på Guds Andes röst.
 
Under regnbågen syndar vi alla på nåden. Låt oss inte glömma det.

Döden som befriare

I mina tidigare blogginlägg, kära Theofilus, har jag beskrivit hur jag på olika sätt varit missnöjd med den kyrka som jag ändå uppfattat som min andliga moder. Denna moder har jag förväntat mig vård och omsorg av, såväl andligen som lekamligen, men gång på gång har denna förväntan kommit på skam. Trots att jag i mycket hållit med Luther, har jag haft svårt att känslomässigt dra konsekvenserna av att kyrkan är "simul justus et peccator" (på en gång rättfärdiggjord och syndare), precis som alla människor som ingår i den. Liksom sjuåringen har jag velat tro att "mamma är världsbäst" och att hennes kvaliteter som mor bevisas av att jag älskar henne så mycket. I ett senare skede tänkte jag att inget gudfruktigt barn överger sin mor, även om hon är gammal och sjuk. Trots detta vet du som läst den här bloggen, att jag omdefinierat mig själv från stannfågel till flyttfågel och därmed så smått vidgat vyerna och försökt hitta en optimal miljö för andlig växt genom att befinna mig på olika ställen vid olika tillfällen. Nu kan man säga att detta kringflackande liv har burit frukt.
 
 
 
Men först till blogginläggets rubrik. Jag har under detta vinterhalvår fått uppleva hur min svärmor hastigt blivit sjuk och sedan avlidit i cancer. Från första besked till det att hon avled tog det tre intensiva månader. Det var månader då också jag som svärdotter sattes på prov eftersom jag, då min man är enda barnet och våra döttrar är minderåriga, kom att få axla rollen som den mest närstående kvinnan med allt vad det innebär. Därmed blev jag, utan att förstå hur det egentligen gick till, men med 2 års yrkeserfarenhet som vårdbiträde i bagaget, huvudansvarig för att se till att min svärmor fick bästa möjliga vård; genom egna insatser, samordning av andra anhörigas insatser och genom att föra dialog med och ställa krav på samhällets olika instanser. Det var en både meningsfull och tung tid där den enskilda själavården var ett viktigt stöd och gav möjlighet till egen reflektion mellan varven.
 
 
 
Det värsta var inte att hon dog. Tvärtom präglades de sista två dagarna av frid och döden kom som en befriare. När människan föll i synd sade Gud till Adam att han skulle dö. Det kan uppfattas som ett straff, men Gud vill det bästa för sina barn i alla lägen, även när vi ställt till det för oss rejält. Det bevisade han när han i Jesus själv tog döden på sig för att försona världen med sig och besegra den död som blev syndens konsekvens. Döden är det enda som kan befria oss från "denna syndens kropp". Utan död ingen uppståndelse, det får vi inte glömma. Döden kom in i världen efter syndafallet för att befria oss från de värsta konsekvenserna av synden. Liksom Gud gav sin mänsklighet en chans till omstart efter floden, ger döden i varje stund de nu levande möjligheten att bryta med tidigare generationers ondska, dra lärdom och vända om till Herren. Likaså befriar döden de sjuka från lidandet som intill denna blivit värre och värre. Den som dör med Jesus är inte ensam och behöver inte frukta döden. Den så dör, dör väl.
 
 
 
Det värsta var istället den tid då jag på alla upptänkliga sätt försökte hålla min svärmor vid liv, trots att jag både visste och märkte att det bara gick åt ett håll. Moraliskt och känslomässigt hade det förstås varit omöjligt att göra något annat, men det var likafullt en mycket plågsam, men ack så välbekant situation. Denna fåfänga kamp var identisk med mitt kyrkliga engagemang! Men inte bara mitt kyrkliga: Hur ofta hade jag inte i olika sammanhang fåfängt stridit, jag som ofta refererat till att mitt namn betyder "den stridbara kristinnan"? Ibland har stridandet förstås också givit resultat, men bara då där funnits ett verkligt hopp som varit av Gud, han som vet allt. "Herre jag vill bida, stilla vid din port. Icke fåfängt strida som jag fordom gjort". När jag in på bara kroppen fick uppleva hur uppgivandet av det fåfänga mänskliga hoppet ledde till frid förändrade det mig på ett oanat sätt.
 
 
 
Redan medan allt detta pågick förstod jag att denna erfarenhet också skulle förändra min relation till kyrkan, men inte hur. Sorgen brukar aktualisera andra sorger och därför kom smärtan i relationen till kyrkan också upp till ytan. Tack vare att vi ådrog oss intresse från församlingens själavårdare i samband med dödsfallet fick jag en större förståelse för de underliggande problem som orsakat vår personliga smärta lokalt vilket blev början till en försoningsprocess, där jag har kunnat se, förstå, förlåta och gå vidare. Detta hade emellertid inte varit möjligt om inte Gud genom sin stora nåd därtill välsignat mig med en god själavårdare också utanför detta sammanhang som vidgat perpektivet, något som möjliggjordes av vår flyttfågelstillvaro.
 
 
 
"Därför så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i Andens rike". Så kan jag nu sammanfatta denna vinters resa: Jag sökte efter platser för den omsorg och växt som inte min sjuka gamla moder Svenska kyrkan kunde ge mig längre, i alla fall inte ensam, och fann att ingen enskild kyrka här på jorden går fri från synden och döden, men att varje kyrka som dör har del i Guds löfte att "dödens portar inte ska vara henne övermäktig". Jag lät henne dö, släppte det fåfänga hoppet och fick frid och försoning. Och varje dag ser jag nya vårtecken. När jag förväntar mig att hon är död, möts jag hela tiden av en tom grav och orden "varför söker du den levande här bland de döda?" I min iver att tjäna Gud genom kyrkan blev min uppriktiga strävan (som vanligt) missriktad och kom mig att glömma bort att "Herren är min Herde" och den jag ska förvänta mig allt gott utav. När saken fått sina rätta proportioner kan jag leva med Svenska kyrkans brister. Dem känner jag, till skillnad från andra mammors. Jag vet att hon kanske inte är "världens bästa mamma" men hon är iallafall min mamma, död eller levande. Om hon överger mig vet jag att det finns goda fostermödrar också, men jag ska för Herrens skull hedra min moder oavsett vad hon gör, t o m om hon förkastar mig. Nu när jag är vuxen i förhållande till henne kan jag både älska henne lagom mycket, d v s mindre än Gud, och låta bli att tolka hennes eventuella vanvård som att jag själv är värdelös. Jag kan ha glädje av henne och stå till tjänst i den mån hon så önskar men jag behöver inte vara helt beroende av henne för att ha ett bra liv.
 
 
 
Med denna nya och nödvändiga distans stod det också klart för mig att jag nu kan ställa mig till Svenska kyrkans förfogande som diakon och genomgå antagningskonferensen, utan att riskera att gå under på kuppen. Nu vet jag i mitt hjärta att jag skulle bli en bra diakon oavsett vad Svenska kyrkan anser om saken och att jag kommer överleva både ett nej och ett ja.

"Klimatsmart kyrka" alltmer bilburen

Svenska kyrkan är tydligen mån om klimatet har vi fått höra av div informatörer, biskopar m fl. Samtidigt sker en motsatt utveckling som är väldigt luthersk antar jag - Luther beskriver ju i "En kristen människas frihet" paradoxen att den kristne både är slav och fri på samma gång. Nu ser vi en liknande paradox där Svenska kyrkans vilja blir alltmer "god" i klimathänseende, samtidigt som bilberoendet bland de kyrkokristna ökar mer och mer. Låt mig ta ett närliggande exempel, nämligen vår familj. Vi är sju personer och vardagligen klarar vi oss utmärkt med en liten bränslesnål femsitsig bil, eftersom vi inte färdas samtidigt och flera kan ta sig med kollektivtrafik dit de ska. Men så var det söndagarna. Vi bor 5 km från närmsta kyrka och även den sträckan skulle några kunna cykla eller gå. Men i takt med att pastorat ökar i storlek och gudstjänster sammanlyses så ser vi nu ingen annan utväg än att köpa en sjusitsig större, och därmed bränsletörstigare, bil om vi med någon någorlunda säker söndaglig regelbundenhet ska kunna fira gudstjänst i Svenska kyrkan även fortsättningsvis. Nu menar jag inte att utvecklingen just här per automatik behöver gå åt det hållet, bara att vi, utifrån det allmänna läget, tror att vi kommer behöva den, vilket påverkar vårt beslut att köpa bilen. Till detta rent praktiskt-strukturella kommer den teologiska och liturgiska diversifieringen av samfundet som frestar kyrkokristna att färdas till en kyrka längre bort än den närmaste om det är "bättre" där. Hur många personkilometer gudstjänstfirarna färdas till en gudstjänst är inte ens ett miljömål i verksamheten så vitt jag vet. (Kanske något att motionera om?) Endast de mil som anställda och förtroendevalda färdas finns med in någon slags redovisning. Därför kan det ju i förstone se ut att vara bättre om de anställda stannar kvar på samma plats och man bara värmer upp en lokal etc. Men ekvationen blir ju en annan om de personkilometer som gudstjänstfirarna färdas också räknas med. Då kanske det är motiverat att fira gudstjänster i mindre skaror och att EN bil med anställda åker längre för att ortsbefolkningen ska kunna gå eller cykla till gudstjänsten. Det gör till på köpet Svenska kyrkan mer närvarande och öppen och ingjuter kanske också en del hopp i bygder där allt annat redan för länge sedan lagts ner. "Närvaro, öppenhet, hopp" sägs ju vara Svenska kyrkans ledord. Först då också den miljöbelastning som drabbar enskildas privatekonomi till följd av Svenska kyrkans avsaknad av gudstjänster på vissa orter räknas med kan Svenska kyrkans totala miljöbelastning värderas rättvist. För Svenska kyrkan vill väl ändå att vi alla ska fira gudstjänst, eller?

Som flyttfåglar

Emeritiprästen har sin vana trogen återvänt till såväl sommarstuga som sommarvikariat i församlingen, ”likt en flyttfågel”, som han sa när han presenterade sig. Orden fastnade i mig, ja mer än predikan om den förlorade sonens återkomst faktiskt, även om den också var tänkvärd. Såhär i sammanlysningarnas tid känner man sig allt bra mycket som en hemlös nomad som kyrkokristen har jag tänkt flera somrar. Då utifrån en slags tillvaro i exil, där hemmet ofrivilligt stängs för en så att man tvingas att leva någon annanstans. Men nu får jag tänka om. Denna tillvaro är inte nomadens! Också en nomad återvänder till samma platser gång på gång. Nomaden irrar inte planlöst omkring utan följer naturens växlingar och tillgången på t ex bete på olika platser inom ett väl definierat område. Ungefär som flyttfåglarna, som återvänder år efter år för att häcka, så länge förhållandena fortsätter vara gynnsamma just den årstiden. Hur sträng vintern är behöver inte flyttfågeln tänka på annat än i uppbrottets stund. Som bonde är man en utpräglad stannfågel. Man ägnar hela den gynnsamma tiden till att lägga upp förråd inför den kommande vintern. För närvarande pågår höskörden. Sommarens glädje fördunklas av vetskapen om allt som måste hinnas. Blir förhållandena mer ogynnsamma finns två val: Uthärda eller dö. Nåja, man kan ju också flytta, men en stannfågel flyttar i så fall för gott och stannar på ett nytt ställe. Likt Karl-Oskar och Kristina i Utvandrarna. När jag flyttade norrut så flyttade jag för gott. Jag bosatte mig i Vännäs för gott. Men nu vet jag varken ut eller in. En räcka händelser har rubbat min stannfågelsexistens i grunden. Det var inte bara att oasrörelsen kom in i mitt liv, även om oaserna är flyttfåglarnas rastplatser. (I år blir det Oasmöte på Storstrand första helgen i augusti.) Det var inte bara att vi köpte ett bönhus i Brattfors och flyttade en del av vårt engagemang dit och till EFS. Det var inte bara att jag började läsa en master i diakoni på distans från Oslo. Det var inte bara att hela tillvaron förändrades på ett helt oförutsägbart sätt när vi startade mejeriet, med både mer bundenhet och mer frihet. Det var inte bara drömmarna kring köpet av den ”nya” sjusitsiga bilen. Nej, inte bara, men allt har samverkat. Och överallt är det Gud som har handlat och visat mig nya vägar som jag inte visste fanns. Och jag anar att flyttfågelns tillvaro är Kristuslik: ”En kort tid och ni ser mig inte, en kort tid och ni skall se mig igen” Som flyttfåglar kommer vi hit för en kort tid, vi bygger bo och får kanske barn. Sedan är det dags att bryta upp. Vårt hemland är himlen. Så varför skulle vi inte kunna vara trogna våra sammanhang också här på flyttfåglars vis? Flyttfågeln vänder alltid tillbaka, så länge den lever, till samma platser. Trots alla umbäranden resan medför är den en trogen återvändare. Den rastar i samma oaser, bygger bo under samma takskägg. Den stannar inte till varje pris. Men den återvänder. Jag har på olika sätt blivit påmind om att det jag gör och kanske också den jag är uppskattas också här lokalt. Min blogg och mina reflektioner i SPT läses och uppskattas t ex. Det är otroligt värdefullt för mig att få veta det, ska ni veta! Samtidigt har mina resor till Oslo gjort att min barndoms hemtrakter kommit närmare och blivit mer tillgängliga. Livet har vuxit ihop geografiskt. Jag har insett att jag under ganska lång tid längtat bort. Jag har ju både släkt och de flesta vänner på andra orter. Kyrkligt har jag också känt mig malplacerad. Nu känns det okej att längta. Som flyttfågel har man flera hem. Ett av dem är här i Vännäs. Hit vill jag återvända. Det känns bra att vilja återvända. Att återvända är ett mer aktivt val än att bara stanna kvar. (Kanske landar vi nu till sist hos den förlorade sonen och hans bror i fadershuset.)

Uppdrag granskning

Uppdrag granskning har jag av princip inte sett men däremot aftonbladets ingress som löd ungefär:Kyrkan tror att homosexuella kan botas. Detta är egentligen inte anmärkningsvärt. Kyrkan lär att Gud är allsmäktig, så varför skulle just människors sexualitet vara en så svår nöt att knäcka, han har ju själv konstruerat den? Knappast värre än "Kirurg tror att människor kan byta kön." I båda fallen är det den som har problem med sin sexualitet/sitt kön som vänder sig till en fackman inom området och denna gör vad den kan:Ber eller opererar. Tänk om läkaren sa: Du inbillar dig bara, det ãr lika bra att vara man som kvinna! Då borde han/hon nog byta till en annan klinik än den för könskorrigeringar. På samma sätt är det väl inte de präster som är serviceminded och tror på Gud och bönens verkan som ska byta kyrka. Dessa som Aftonbladet kallar Kyrkan. Ärkebiskopen skulle då inte jag vända mig till om jag upplevde mig ha problem. Receptet enligt honom är tydligen: 1.Förneka att problemet finns. 2.Be för allt i världen inte GUD om hjälp!! 3. Om någon framhärdar i att se problemet, se denne som det verkliga problemet! 4. Om någon ber eller tror på Gud, kalla denne fundamentalist och uppmana honom/henne att byta kyrka. Plötsligt får Svenska kyrkans problem nytt ljus över sig. För denna metod att eliminera problem genom att uppmana kristna att byta ut den kyrka de fötts in i används frekvent. Kan Svenska kyrkans makthavare göra så utan att bryta mot lagarna om religionsfrihet och förbud mot diskriminering p g a religion? Det är den stora frågan som borde granskas!

Ny dator!

Jag har inte varit en flitig bloggare på sista tiden. Det skulle gå att skylla på allt möjligt; mejeristart, studier och allt möjligt annat. Men nu när jag ofrivilligt blivit med bärbar dator igen, inser jag att det mest varit detta som saknats. När jag sätter mig på kontoret, då arbetar jag. Då kan jag skriva krönikor till SPT eller uppsatser, etiketter och bokföring. Men bloggandet, det gör man i a f bäst i sovrummet, precis som vanligt dagboksskrivande, det hjälps inte. Och även om smarta telefoner nog för all del är bra till mycket - så värst fort går det nu ändå inte att skriva på dem som på ett tangentbord, och så får man ont i händerna... Det blir mest kommentarer då. Men nu har jag alltså åter tillgång till en dylik dator, och eftersom jag inte alls kommer överens med den i övrigt så glädjer jag mig extra åt att det i alla fall går att blogga på den. Till saken hör att jag också är sjuk, inget allvarligt, men så pass att orken inte räcker längre än till att knappa på datorn. Inte ens kurslitteraturen orkar jag ta itu med, trots att jag har en bok på svenska t o m. Nåja, den är ganska festlig, för den handlar om sociala konstruktioner, samtidigt som den är ett lysande exempel i sig självt på hur otroligt fel det kan bli om man bara direktöversätter en amerikansk bok, utan att ta hänsyn till den kulturella kontexten, eller om man så vill, det sociala sammanhang där den ska läsas. Språket är explosivt på ett mycket amerikanskt sätt - och jag undrar vilken svensk akademiker som skulle använda uttrycket "herregud" i en text? Idag blir det inga djupa reflektioner, bara en stilla undran över hur ofta man behöver återupprepa ett erbjudande som avvisas innan personen faller till föga och tackar ja till att ha fula tangentikoner på skärmen, bara för att slippa få ett erbjudande om det varje gång hon råkar trycka på "Caps lock"? Det har redan, trots att datorn alltså är ny sedan mitten av dagen, hänt mig uppskattningsvis 19 gånger. Vi är som ni märker inte riktigt överens datorn och jag, inte heller jag och firman som levererade den, men: Inget ont som inte Gud kan använda till något gott. Hoppas att den här bloggen kan räknas dit.

tiga har sin tid, tala sin

Gott nytt år bloggläsare. Nytt år, nya möjligheter. En hel del håller på att falla på plats. Inom kort ska äntligen vårt gårdsmejeri komma igång. Investeringen i det nya huset är slutredovisad, även om besiktningen som länsstyrelsens tjänstemän ska genomföra ännu återstår. Vår nuvarande praktikant kommer som det ser ut kunna fortsätta som halvtidsanställd. Dessutom påbörjar jag nästa måndag fortsättningen av min utbildning till diakon. Så mycket har varit osäkert att de snurrande tankarna inte platsat här på bloggen. Men nu har jag pratat med Luleå stifts biskop Hans, fått plats på masterutbildningen i diakoni på Diakonhjemmet høgskole i Oslo, som ges för första gången i samarbete med Ersta Sköndahl högskola i Stockholm, och bokat biljetter till den första träffen i Oslo. Utbildningen ges på halvtid distans med tre träffar per termin och blir en fortsättning av mina teologiska studier på fördjupningnivå. Bättre än jag någonsin kunde tänka, men så blev jag ju också tydligt ledd mot detta nya möjlighetsfönster. Ett Gott Nytt År, och stjärnan leder västerut.

Kvinnan tige i församlingen!?

(...)

Vemod

Ni kanske undrar varför jag inte skrivit på ett tag nu? Det finns flera förklaringar, några praktiska, som att vår bärbara dator gått sönder vilket gör att det är mobilen som gäller för närvarande i privatbostaden om jag vill skriva. Andra är att jag gjort och tänkt mycket som inte varit lämpligt att yppa något om. Men den största anledningen är nog ändå den att jag inte velat slå ner modet på er läsare genom att skriva om mitt vemod. Så här i allahelgonatider är det med tacksamhet jag konstaterar att jag inte behöver sörja någon nära anhörig i år. Men sörjer gör jag likafullt. Jag sörjer det som kunde ha varit men inte blev. Oavsett om det öppnar sig nya och bättre vägar behöver man sörja ibland. Varför inte i november av alla månader? Den är så lämplig för sorg. Snart närmar sig också datumet då kyrkoavgiften mäts ut. Varför just i november? Vem kan se positivt på Svenska kyrkans framtid i novembermörkret? I november kan vi sörja alla förlorade medlemmar,var och en med sin egen historia. Eva Hamberg, professor och ledamot i läronämnden, samt präst, t ex, som nyligen fick nog av inre sekularisering och avsade sig alltihop.Det går inte längre att blunda för att Sv k dräneras på djupt engagerade troende kristna bröder och systrar i dessa dagar. Och jag sörjer det som kunde varit men inte blev. Lider en lem lider hela kroppen. Ändå finns det kyrkliga företrädare som uppmanar dem som inte är nöjda med sakernas tillstånd att gå ur, för att bli av med dem. Också det sörjer jag.

vilka är mest kon(s)ervativa?

Frimodig kyrka placeras av många i det konservativa lägret, trots att det är Fk som vill förändra. Samtidigt gör socialdemokraterna allt för att vidmakthålla det gamla... Jag anser att Fk bättre beskrivs med ordet radikal men det är visst förbehållet dem som inte vill ta Bibeln på så stort allvar, trots att ordet stammar från radix som betyder rot och begreppet väl närmast ska betyda till roten. Vad är väl kyrkans rot om inte tron på apostlarnas undervisning? Kyrkan ska reformeras anser de pk och menar med detta att nya bruk ska in, trots att reform betyder åter-forma. Det är inte utan att jag undrar om inte lögnen fader varit framme och ändrat ordens betydelse så att svart blir vitt och vice versa. Frimodig kyrka är en radikal reformationsrörelse, den enda värd namnet bland nomineringsgrupperna. Är några konservativa så är det socialdemokraterna, centern och Sverigedemokraterna som inte fattar att partipolitik inte hör hemma i en kyrka som vi trodde blev fri från staten för 13 år sedan!

Landstingsparalellen

Förra söndagen hade vi i Västerbotten en lokal folkomröstning om huruvida vi ville riva upp landstingsfullmäktiges beslut att skära ner på akutplatser och ambulans i inlandet. Resultatet var ett förkrossande Ja - kanske historiskt förkrossande faktiskt. Hur ofta händer det i en demokrati att över 80% av de röstande är överens? Nu kommer det hjälpa föga: Valet är inte legitimt enligt styrande socialdemokraterna eftersom valdeltagandet var under 50%. S anser att de som inte röstar gjorde det för att de inte ville ha någon folkomröstning och räknar in deras soffliggande i nej-sidan. Riktigt så enkelt är det nu inte. Men visst kan man säga att valet inte var legitimt p g a det låga valdeltagandet, det är ett fullt rimligt ställningstagande. Nästa gång det blir en lokal folkomröstning kommer valdeltagandet då följdriktigt bli ännu lägre eftersom folk kommer veta av erfarenhet att det inte spelar någon roll att de går och röstar. Därmed kan de som har makten försäkra sig om att inga störande (engagerade) medborgare lyckas få till stånd några fler folkomröstningar i framtiden. Vem vill engagera för något som är dömt att misslyckas? På söndag är det dags för kyrkoval. Socialdemokraterna har tidigare varit största parti på många håll. Nu är det upp till bevis. Om valdeltagandet är under 50% i kyrkovalet (vilket det alltid varit tidigare) kan rimligtvis inte heller det valresultatet gälla med s-logiken. Jag anser det befogat att tolka soffliggandet som att de flesta medlemmarna tycker att de styrande organen och det nuvarande valsystemet i Svenska kyrkan inte behövs eller åtminstone saknar legitimitet. Kan S tolka soffliggande som att ambulanser och akutplatser inte behövs i folkomröstningen så är det väl fullt rimligt att också dra den slutsatsen? Eller också ska engagemang och hårt arbete premieras och leda till större inflytande också i kyrkan som i de flesta andra sammanhang; på ett företag, ideella föreningar, ja t o m i det Socialdemokratiska partiet. Om de som engagerade sig också fick inflytande över organisationen de engagerade sig i kanske fler skulle vilja arbeta frivilligt och gå i gudstjänster. Kanske är det rent av ett vinnande koncept att engagemang i val också leder till att man får bestämma, trots att man tillhör en minoritet som ids göra sig besväret att rösta? Tydligen anser Socialdemokraterna att så är fallet när det gynnar dem. Annars hade väl partiet för längesedan lämnat kyrkopolitiken och den självpåtagna uppgiften att enligt egen utsago från många förtroendevalda "representera dem som inte går i kyrkan". Låt (s)offliggarna rösta på socialdemokraterna. Vi som bryr oss och går och röstar borde väl rösta på dem som genom mångårigt engagemang har erfarenheter som gör det möjligt att göra Svenska kyrkan till en bättre kyrka där fler vill engagera sig. Använd gärna din demokratiska möjlighet att rösta i kyrkovalet. Men rösta då partipolitiskt obundet och på engagerat kyrkfolk! Gunvor Vennberg, Frimodig kyrka

Slutspurt

Slutspurten i kyrkovalrörelsen pågår. Jag fick igår in en insändare i Vk (Västerbottenskuriren) under den av tidningen valda rubriken "Rösta på Frimodig kyrka!" Man tackar rubriksättaren, kunde inte sagt det bättre själv. Idag ringde konkurrenten VF för att intervjua mig, en intervju som troligen kommer i lördagens tidning. Tidningarna verkar vara väldigt på hugget när det gäller demokratifrågorna och valsystemet, samt förstås allt som andas konflikt. Så mycket bättre att valsystemet och konflikterna hör ihop. Valsystemet bygger ju på att det finns konflikter, annars blir det ju ointressant att ha grupper som kämpar mot varandra. Jesus uppmanar oss att älska varandra. Tänk om det skulle vara valkriterium framför partiboken!

Kyrko(k)val

Här kommer ett litet förslag till övning på tje-ljud såhär i skolstartstider (reviderad version): Kyrkan kör med könlöst kärlekskel kärran ner i kärret. Köttsliga kyrkopolitiker kilar kyligt kilar i kyrkans kärna, körsnärerna köper kistan åt "ett kött". Kär kändiskvinna kyrkvigs efter kynne med Kerstin i Kinna. Kyrkfolket kivas. Kärlekslösa kyrkomedlemmar kikar mot kiosken och känner för käk,inte kyrkoval. Kärnväljare känner kittling i kärandeställning, kämpar om kyrkmötet genom kilande till kyrkovallokal. Kyrkobesökare känner kärlek till Frimodig kyrka, som kännetecknas av kärleken till Bibelns kärna och hans kära Kyrka, dess be-kännelse och kärnverksamhet.

Det verkliga kyrkovalet

Nu är det snart kyrkoval och för mig framstår valet alltmer som ett vägval grundat på kyrkosyn, och där den grupp jag tillhör, Frimodig kyrka, står för att Svenska kyrkan ska vara tydlig med att hon är Jesu Kristi kyrka.. Jag har deltagit i diskussionsgruppen om det nya kyrkohandboksförslaget på Facebook, och ofta när man uttrycker sig i korta inlägg är det som om linjerna blir klarare (men också hårdare och mindre nyanserade). Men denna problemformulering nedan tycker jag kom väldigt nära sanningen om vad som egentligen är Svenska kyrkans val - och problem. Svenska kyrkan måste välja om hon vill vara tydlig eller otydlig med vilken Herre hon tjänar och vad det innebär att följa honom. Är hon tydlig kommer hon krympa numerärt men växa andligt. Är hon otydlig kommer hon krympa andligt men kanske inte lika mycket numerärt. En otydlig kyrka som vill vara till för alla, lockar till sist ingen, men på vägen avlönar hon en krympande klass av proffs som lever på kyrkoavgiften. Nu till mitt statement:
 
"En kyrka för proffs engagerar bara dem som får betalt för det och det räcker inte i längden. Det blir inte en riktig kyrka utan en proffessionellt målad kuliss som föreställer en riktig kyrka. Svenska kyrkan kan inte i all framtid leva på att de som inte tror inte går ur utan fortsätter betala proffs för att göra det som de inte vill göra själva, medan de som "tror och vill göra lagom mycket" anställs och de som "tror för mycket och vill göra massor" i görligaste mån förmås att gå till andra samfund så att de som inte tror kan fortsätta att inte göra det (och betala sin medlemsavgift med gott samvete)."

Om knölarna får bestämma

Politik är att vilja lär Olof Palme ha sagt. Men jag skulle vilja lägga till en rad: Politik är att vilja - men inte kunna. För hur kommer det sig egentligen att jag ena dagen läser att politikerna varit överens om att gynna de små jordbrukarna i den nya jordbruksreformen inom EU, för att sedan nästa dag tvingas konstatera att ett beslut - återigen - satt krokben för små odlare. Denna gång är det potatisknölarna som är i blickfånget. EU vill ha alla potatisodlare som säljer potatis utanför den egna gården registrerade och naturligtvis ska denna registrering bäras av odlarna själva genom en avgift för alla som tvingas registrera sig. I utbyte mot registreringen får odlaren ett nummer som alla som ska köpa och sälja måste ha och skriva på påsarna - annars blir det påföljder. Jag vet inte varför jag associerar till Upp 13:16-17 här:  "Och det [odjuret] får alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, att märkas på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, som är odjurets namn eller talet för namnet."
 
Följderna för småodlarna (under 0,5 ha) är iallafall lätta att räkna ut. Jag som har sålt en del från gården och en del på någon julmarknad eller vid dörren får välja mellan att betala en stor del av intäkterna i avgift eller sluta med försäljningen utanför gårdsplanen. Och detta just som vi står i begrepp att köpa en skåpbil för att kunna leverera yoghurt hit och dit och därmed utan mycket extra besvär skulle kunna sälja lite potatis på samma gång. Av detta blir det nu ingenting av för den laglydige. Allt för att handeln över gränserna riskerar att sprida svåra skadegörare. En del av avgifterna ska också användas till bekämpningen av sådana. Men som en bieffekt av denna bekämpning av skadegörare, så råkade man alltså döda några av de lokala initiativ som syftade till att bedriva en småskalig lokal livsmedelsförsörjning - vilket enligt allt förnuft torde vara det bästa sättet att undvika själva roten till problemet, nämligen att våra jordbruksvaror levande fraktas kors och tvärs. Potatisarna själva skulle aldrig vara så dumma, de trivs där de är och springer inte så långt och politikerna säger sig vilja gynna småskalig produktion. Så om du nästa gång det anordnas "bondens egen marknad" på din ort saknar vår mest älskade knöl där, då vet du varför. Knölarna har inte fått bestämma - det gjorde odjuret.

Tillbaka i öknen?

Jag är just hemkommen från årets sommarmöte i "norr" med Oasrörelsen. I "norr" inom citationstecken eftersom jag fick färdas 34 mil söderut för att komma dit...Jag deltog under mötet med två seminarier om Maria utifrån vad jag skrivit i min uppsats vilket var spännande och något jag är väldigt tacksam för att ha fått förtroendet att göra. Nu är jag tillbaka i "öknen". Dels är det väldigt soligt och varmt, vilket är tacksamt då vi håller på för fullt med slåttern, dels är det sommar och församlingen har sina gudstjänster på söndagar sammanlysta till Pengsjögården. Visst är det kul att ekumeniken frodas och många är jättenöjda. Kanske vi också i högre grad om mötena hållits i en kyrka långt från en sjö (vilket gör att bad eller tjat om bad dominerar dagen) och utan glasskiosk... Men samtidigt: Är det värt priset av att man inte får fira mässa på söndagen? Nåja, kritiken har iallfall lett till att det kommer bli helgsmålsmässa några lördagar. Inte i lördags dock, då vi stuvat in barnen under mycket möda och stort besvär för att delta. Men man får väl skylla sig själv när man inte läser predikoturerna lika noga som väderleksprognoserna i dessa dagar...
 
Åker man till ett Oas-möte behöver man aldrig riskera att inte få dricka sig otörstig och få en vattenflaska med sig att leva på därtill, så jag är verkligen glad att jag fick vara med. Men lite tråkigt tycker jag att det är när det inte firas mässa på kvällsmötena där heller, särskilt för mig som inte kunde vara med så länge denna gång. Oas-mötet blev därmed inte riktigt så "extra allt med liturgisk fingertoppskänsla" som de är i min idealbild av dem. Kvällsmötet med Stanley Sjöberg fick lite slagsida och tanken slog mig där i pingstkyrkan vi befann oss i att jag nu verkligen hade varit på besök i pingstkyrkan. Jag minns när jag var på vår-oas på Åh stiftsgård och mässfirandet fick vara kvällsmötets höjdpunkt. Aldrig, vare sig förr eller senare, har jag varit så nära himlen som då. Så varför nöja sig med det näst bästa? Kanske är det också i detta sammanhang ekumeniken som spökar och att det var priset man fick betala för att pingstkyrkan skulle vara med och arrangera? Faktum kvarstår: Det karismatiska och sakramentala gifte inte ihop sig lika bra som jag vant mig vid i oas-sammanhang när mässan firades en annan tid och i en annan lokal, i baptistkyrkan(!). Så sker ju för övrigt i de flesta städer året runt: Det firas mässa i en kyrka och hålls ett karismatiskt lovsångsmöte i en annan. Det förtog tyvärr lite av glädjen att lovsången och liturgin inte blandades utan det blev antingen eller i de olika mötena. Styrkan hos Oas-rörelsen är ju annars detta både-och tycker jag. Men jag for ju hem i förtid så jag missade väl det bästa förmodar jag - när dessa möts i festhögmässan på söndag. Den som missar en mässa missar en massa heter det ju. Men det är inte mycket att göra åt: Den norrländska öknen blommar nämligen och är full med gräs som behöver slås inför den kommande vintern.

Tidigare inlägg
RSS 2.0