Ett kort inlägg med lång läsning

Gott Nytt År kära bloggläsare! Jag kan omöjligt redogöra för allt som hänt sedan jag gick in i bloggtystnad för ganska precis år sedan, men det går numera att läsa vad jag skriver regelbundet i SPT respektive Kyrka och Folk. Dessutom finns min masteruppsats i Diakoni numera publicerad på nätet i Norge. Titeln är "Ett kvinnligt ämbete i Missionsprovinsen? Diakonatsförståelse inom Bibel- och bekännelsetrogen lutherdom i Sverige", en titel som säger något om vad jag ägnat min tankemöda åt sedan jag sist bloggade. Läs gärna den!
 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2452674

RSS 2.0