Under regnbågen

Sommaren är här och med den regnbågen både på himmelen och på flaggor och facebookstatusar runt vårt avlånga land. Det är dags att vara stolt över sådant som förut ansågs vara emot Guds vilja, sluta sig samman och under regnbågens tecken tillsammans glädjas åt att ingen hindrar denna stolthet.
 
Nu kan det emellertid vara på sin plats att påminna om att regnbågen är en mycket gammal symbol, utvald av Gud själv till tecken på hans förbund med Noa och löftet att aldrig mer utplåna nästan hela mänskligheten med en översvämning, likt den som kallas syndafloden. Varför kallades den så? Jo i 1 mosebok berättas att människornas många synder hade gjort att Gud ångrade att han skapat dem. Ändå gav han möjlighet till omvändelse och räddning genom Noa och arken som Noa hade byggt i lydnad emot de ord som Gud hade talat till honom. Men det hjälpte inte stort, eftersom de allra flesta människorna inte lyssnade på Noa och hans budskap från Gud, utan ville stanna kvar utanför. De ville inte svälja stoltheten och Gud tvingade dem inte att göra det heller. Därför gick de alla under i vattenmassorna.
 
När Noa väl kommit ut ur arken slöt Gud det förbund med honom som kom att omfatta alla människor, inte bara Israels folk, och som brukar kallas "det noakitiska förbundet". Tecknet för detta förbund är regnbågen. I och med att Gud lovade att inte sända någon ny syndaflod lever vi alla i en nådatid alltsedan dess. Gud upprätthåller sin skapelse enligt sitt löfte, till tidens slut. Trots en kall vår kommer sommaren till sist, sådd och skörd följer på varandra och livet nyskapas och upprätthålls våra böner och goda gärningar förutan. Ändå händer det att Guds godhet och/eller allmakt ifrågasätts i en värld präglad av terrordåd, girighet, miljöförstöring, familjeupplösning, krigshot och konflikter. Då bör vi påminna oss regnbågen.
 
 
Det är kanske en välgärning att människor intar det offentliga rummet under regnbågsfanor och med människans ursynd "Pride", som rubrik. Budskapet står fram med all önskvärd tydlighet om vi bara sväljer vår egen stolthet och lyssnar på Guds Andes röst.
 
Under regnbågen syndar vi alla på nåden. Låt oss inte glömma det.

RSS 2.0