vilka är mest kon(s)ervativa?

Frimodig kyrka placeras av många i det konservativa lägret, trots att det är Fk som vill förändra. Samtidigt gör socialdemokraterna allt för att vidmakthålla det gamla... Jag anser att Fk bättre beskrivs med ordet radikal men det är visst förbehållet dem som inte vill ta Bibeln på så stort allvar, trots att ordet stammar från radix som betyder rot och begreppet väl närmast ska betyda till roten. Vad är väl kyrkans rot om inte tron på apostlarnas undervisning? Kyrkan ska reformeras anser de pk och menar med detta att nya bruk ska in, trots att reform betyder åter-forma. Det är inte utan att jag undrar om inte lögnen fader varit framme och ändrat ordens betydelse så att svart blir vitt och vice versa. Frimodig kyrka är en radikal reformationsrörelse, den enda värd namnet bland nomineringsgrupperna. Är några konservativa så är det socialdemokraterna, centern och Sverigedemokraterna som inte fattar att partipolitik inte hör hemma i en kyrka som vi trodde blev fri från staten för 13 år sedan!

Landstingsparalellen

Förra söndagen hade vi i Västerbotten en lokal folkomröstning om huruvida vi ville riva upp landstingsfullmäktiges beslut att skära ner på akutplatser och ambulans i inlandet. Resultatet var ett förkrossande Ja - kanske historiskt förkrossande faktiskt. Hur ofta händer det i en demokrati att över 80% av de röstande är överens? Nu kommer det hjälpa föga: Valet är inte legitimt enligt styrande socialdemokraterna eftersom valdeltagandet var under 50%. S anser att de som inte röstar gjorde det för att de inte ville ha någon folkomröstning och räknar in deras soffliggande i nej-sidan. Riktigt så enkelt är det nu inte. Men visst kan man säga att valet inte var legitimt p g a det låga valdeltagandet, det är ett fullt rimligt ställningstagande. Nästa gång det blir en lokal folkomröstning kommer valdeltagandet då följdriktigt bli ännu lägre eftersom folk kommer veta av erfarenhet att det inte spelar någon roll att de går och röstar. Därmed kan de som har makten försäkra sig om att inga störande (engagerade) medborgare lyckas få till stånd några fler folkomröstningar i framtiden. Vem vill engagera för något som är dömt att misslyckas? På söndag är det dags för kyrkoval. Socialdemokraterna har tidigare varit största parti på många håll. Nu är det upp till bevis. Om valdeltagandet är under 50% i kyrkovalet (vilket det alltid varit tidigare) kan rimligtvis inte heller det valresultatet gälla med s-logiken. Jag anser det befogat att tolka soffliggandet som att de flesta medlemmarna tycker att de styrande organen och det nuvarande valsystemet i Svenska kyrkan inte behövs eller åtminstone saknar legitimitet. Kan S tolka soffliggande som att ambulanser och akutplatser inte behövs i folkomröstningen så är det väl fullt rimligt att också dra den slutsatsen? Eller också ska engagemang och hårt arbete premieras och leda till större inflytande också i kyrkan som i de flesta andra sammanhang; på ett företag, ideella föreningar, ja t o m i det Socialdemokratiska partiet. Om de som engagerade sig också fick inflytande över organisationen de engagerade sig i kanske fler skulle vilja arbeta frivilligt och gå i gudstjänster. Kanske är det rent av ett vinnande koncept att engagemang i val också leder till att man får bestämma, trots att man tillhör en minoritet som ids göra sig besväret att rösta? Tydligen anser Socialdemokraterna att så är fallet när det gynnar dem. Annars hade väl partiet för längesedan lämnat kyrkopolitiken och den självpåtagna uppgiften att enligt egen utsago från många förtroendevalda "representera dem som inte går i kyrkan". Låt (s)offliggarna rösta på socialdemokraterna. Vi som bryr oss och går och röstar borde väl rösta på dem som genom mångårigt engagemang har erfarenheter som gör det möjligt att göra Svenska kyrkan till en bättre kyrka där fler vill engagera sig. Använd gärna din demokratiska möjlighet att rösta i kyrkovalet. Men rösta då partipolitiskt obundet och på engagerat kyrkfolk! Gunvor Vennberg, Frimodig kyrka

Slutspurt

Slutspurten i kyrkovalrörelsen pågår. Jag fick igår in en insändare i Vk (Västerbottenskuriren) under den av tidningen valda rubriken "Rösta på Frimodig kyrka!" Man tackar rubriksättaren, kunde inte sagt det bättre själv. Idag ringde konkurrenten VF för att intervjua mig, en intervju som troligen kommer i lördagens tidning. Tidningarna verkar vara väldigt på hugget när det gäller demokratifrågorna och valsystemet, samt förstås allt som andas konflikt. Så mycket bättre att valsystemet och konflikterna hör ihop. Valsystemet bygger ju på att det finns konflikter, annars blir det ju ointressant att ha grupper som kämpar mot varandra. Jesus uppmanar oss att älska varandra. Tänk om det skulle vara valkriterium framför partiboken!

RSS 2.0