Förlossningsvården

Nu är min släktings son ute, äntligen! Ett stort grattis! Glädjen solkas bara lite av det sätt hon behandlades på. Värkarbetet började och hon for in första gången natten mot söndag, jag har följt förloppet via Facebook. Det visade sig vara ett felgrepp att vilja komma då, trots att hon gått över tiden. Kom ihåg alla därinne: Försök inte komma på en söndag vad ni gör - ni måste tänka på landstingets ekonomi och inte förorsaka OB-tillägg! Utan att känna till några detaljer kring akutsnittets orsak då informationen på FB sinade av förklarliga skäl, så är det på ett politiskt plan intressant att begrunda.

"Kejsarsnittsfrekvensen har de senaste trettio åren ökat från fem till ungefär 25 procent. Bilden bakom utvecklingen mot fler kejsarsnitt är komplex. Bidragande faktorer är att (...) det finns fler och bättre instrument för fosterövervakning, vilket skapar mer oro och skäl till ingripanden. Samtidigt är det en större arbetsbelastning på förlossningsavdelningarna i dag än förut, framförallt på jourtid, och det finns mindre personal till varje födande kvinna."(www.niomånader.se )

Nåja - girigheten straffar sig själv - för inte tjänade landstinget något på att medicinera bort värkarna, trots att barnet var överburet, nej

"En vaginal förlossning kostar ca 25 000 kr, ett kejsarsnitt ca 40 000, och en svår förlossning ca 60 000 kr.Ca 15% av alla förlossningar betraktas som svåra.Ca 10 % av alla förlossningar slutar i akuta kejsarsnitt vilket innebär att det förelegat en kostnad för BÅDE vanlig förlossning OCH kejsarsnitt.".(www.niomånader.se )

 D v s: Istället för en kostnad på ca 25 000 plus ev OB-tillägg så stannade prislappen på 65 000:- ca. Hur cyniska får vi bli? Tror vi att naturen går att manipulera?? Vi bönder får gå ut vardag som söcken, natt och dag för att passa kornas kalvningar, de ska få föda utan onödiga ingripanden och den bonde som gav sig till att medicinera för att få jobba 9.00 -17.00 skulle med all säkerhet få djurförbud, liksom den som flyttar sina kor inom två veckor från beräknad förlossning bryter mot lagen och definitivt skulle åka dit ordentligt om det kom fram. Men människor får man tydligen behandla hur som helst - samtidigt som man motiverar devalveringen av människovärdet med att vi är ett däggdjur bland andra. Stressa de födande genom att skicka dem fram och tillbaka och pumpa i mediciner som försvagar värkarbetet är tydligen helt OK 2013, bara för att deras värkarbete började fel tid på dygnet och fel veckodag. Med vetskapen om att mina två äldsta låg i sätesbjudning och att jag slapp bli snittad båda gångerna tack vare 1: Slarv med fosterövervakningen i mödravården samt en klok gammal kunnig barnmorska på förlossningen. 2: Hänvisning till första lyckade vaginalförlossningen och en hel del bråkande samt hot om att föda hemma så är jag ganska tacksam över att jag har fem barn idag. Hade jag kunnat/orkat med det med kejsarsnitt redan första gången? Hade jag INTE fött redan 2001 så hade det inte heller funnits någon barnmorska som hade kunnat hjälpa mig längre - numera snittas så gott som alla sätesbjudningar, i allafall på Nus (Norrlands Universitetssjukhus). Gott folk: Det är dags att vi kvinnor kräver att få bli värdigt behandlade i förlossningsvården - vi vill i alla fall bli behandlade som djur!


Post uppsats eller uppsats-post

Förr hamnade uppsatser nederst i en byrålåda. Nu kan de hamna på nätet och då kan vad som helst hända. Vill du läsa uppsatsen finns den att hämta här:
 
http://www.idesam.umu.se/english/research/publications/ 
 
Spännande är det också att se vart debatten leder. Judit Fagrell bloggar här:
 
http://judithfagrell.blogspot.se/2013/03/maria-och-en-vag-framat.html 
 
Mer än så behöver jag väl inte skriva ikväll för att ni ska ha nog med läsning ett tag framöver!

Ni läser väl Evangelium?

Rubriken kan måhända uppfattas som en dum fråga på en blogg som min, men jag menar nu specifikt TIDSSKRIFTEN Evangelium. Min uppsats är klar och kommer publiceras på nätet inom några dagar, men för er som inte vill vänta eller tycker att en längre bloggpost är vad ni hinner läsa så går det att ta del av den essä jag skrivit utifrån uppsatsen och då vinklad mot temat "prästen". Den har just publicerats i ovan nämnda tidsskrift. http://www.tidskriftenevangelium.se/marias-vag/

Rasbiologin lever

Så här på internationella kvinnodagen finns det anledning att ta upp en aktuell fråga, nämligen den om surrogatmödraskap. Visst förstår jag som fembarnsmor att människor kan längta efter barn att ta hand om och uppfostra. Att en kvinna föder barn som sedan en annan familj adopterar har ju alltid förekommit och denna lösning kan i många fall vara ett bra sätt att ge ett barn som de biologiska föräldrarna av olika skäl inte kan eller vill ta hand om ett bra liv. Men surrogatmödraskap handlar om något annat. Det handlar inte om att vilja ha ett barn i största allmänhet utan om att vilja ha ett barn med just rätt gener - ett biologiskt barn. Medan man i sjukhusets ena del strävar efter att de rätta generna ska kunna förökas genom kostsamma provrörsbefruktningar och snart kanske surrogatmödrar som är beredda att bära ett barn för att sedan skiljas från det efter födseln, så aborteras ett barn varje kvart för att ingen vill ha det.
 
På 30-talet steriliserades unga kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet för att man felaktigt trodde att sociala problem och fattigdom nedärvdes genetiskt och därför kunde regleras genom att bara rätt personer fick bli föräldrar. I Hitlertyskland vårdades ariska mönstermödrar minitiöst under sina graviditeter med barn till ariska mönstermän medan miljoner judar gasades ihjäl varav många barn. Har vi verkligen gjort upp med detta rasbiologiska arv eller har vi bara individualiserat det? Var det viktiga ett barn att ta hand om såsom det görs gällande i debatten finns det enklare sätt än användandet av surrogatmödrar för att lösa barnlösas problem. Erbjud istället dem som vill göra abort att få kontakt med par som önskar barn redan tidigt under graviditeten så att de mot viss ekonomisk ersättning kan välja att föda fram sina barn och adoptera bort dem istället. Kan surrogatmammorna tydligen göra det utan att förlora rätten till sina kroppar eller bli ledsna och ångra sig så kan väl kvinnor som blivit gravida utan provrör också göra det. Till fördelarna utifrån de argument som förekommit i debatten hör den breda acceptans som homosexuella har i vårt land - problemet att inte få adoptera som homosexuellt par vore inte ett så stort problem här som vid internationell adoption.
 
Men så var det det där med genetiken. Om surrogatmödraskapet i själva verket ska användas för att barnet ska få önskad genuppsättning för att bekräfta föräldrarna genom sin likhet med dem, ja då sker detta samtidigt som tusentals andra foster dödas. Det ena embryot ses som sina föräldrars barn omhändertaget och skyddat i en annan kvinnas livmoder medan det andra ses som ett icke önskat livmoderinnehåll som ska avlägsnas och inte är värt att få födas, enbart p g a fel genuppsättning. Innan samhället kastar sig in i ett användande av altruistiskt surrogatmödraskap borde det åtminstone underlätta inhemska adoptioner i motsvarande mån och därtill kräva av hugade föräldrar in spe att de först försökte få adoptera enligt ovan. Först när det inte finns ett enda föräldralöst barn eller ett enda foster som aborteras för att mamman finner det omöjligt att mäkta med att ta hand om det efter födseln - inte förrän då kan det finnas något verkligt behov av surrogatmödraskap. Tills dess är fenomenet bara ett exempel på att rasbiologin lever.
 
I jordbruket är embryotransfer en realitet sedan länge. Mediokra kor kan föda superpresterande kvigkalvar (de sorteras givetvis efter kön), inte nödvändigtvis av samma ras som de själva. Denna metod är dock förbjuden i ekologisk djurhållning enligt KRAV, av djuretiska skäl, liksom insemination med könssorterad sperma. Nu vill statens medicinska råd göra metoden tillåten på människor. Vad säger man? Kanske borde KRAV ha någon representant i Smer för att se till att människorna inte bryter mot ekologiska grundprinciper och behandlar varandra sämre än djur?

TV-tips

Eftersom jag nu blivit påtvingad TV och vidhängande licens så måste jag ju se till att få valuta för pengarna. Det fick jag igår genom sista delen av "Är västvärldens storhetstid förbi?" (repris kl 14.00 imorgon onsdag på Kunskapskanalen). Programmet handlade om den protestantiska etikens betydelse utifrån Max Weber och hur kristendomens växt i tex Kina bidrar till framgångarna ekonomiskt. Nu på morgonen dammmade jag av och började läsa Webers klassiker "Die Protestantiche Ethik und der Geist des Kapitalismus" som jag inhandlade i Leipzig under resan med kursen om Martin Luther. Dessvärre lär väl min protestantiska arbetsmoral komma ivägen för läsandet nu när jag inte måste läsa för att få pengar från CSN längre...

RSS 2.0